Τρίτη, 22 Μαΐου 2012

Ο φακός

             ΄΄  Σήμερα στο μάθημα της Φυσικής, μιλήσαμε για τους φακούς. Είδαμε βίντεο, εικόνες, παίξαμε με τους φακούς και βγάλαμε τα συμπεράσματά μας. Μία ακόμη καλή πληροφορία για να διαβάσετε! ΄΄

   Ο φακός είναι ένα σώμα διαφανές, που περιορίζεται από τουλάχιστον δύο διαθλαστικές επιφάνειες, με συνέπεια να αποτελεί οπτικό σύστημα στο φυσικό φαινόμενο της διάθλασης.  Το πότε ακριβώς δημιουργήθηκαν  οι φακοί δεν είναι γνωστό. Αυτό όμως που είναι βέβαιο είναι ότι ήταν γνωστοί στους αρχαίους Έλληνες, όπου το χρησιμοποιούσαν για το άναμμα της φωτιάς τους , με τη βοήθεια (τη συγκέντρωση )των ηλιακών ακτίνων.
 
Οι φακοί διακρίνονται σε έξι κατά σχήμα βασικά είδη (μορφές). Και αυτοί είναι:
Αμφίκυρτοι
Επιπεδόκυρτοι
Κοιλόκυρτοι ή συγκλίνοντες μηνίσκοι (παχύς ση μέση)
Αμφίκοιλοι
Επιπεδόκοιλοι και
Κοιλόκυρτοι ή αποκλίνοντες μηνίσκοι (λεπτοί στη μέση)

                                                                                                                                                              
    Επίσης, ανάλογα με τον τρόπο που εισέρχονται οι ακτίνες όταν διέρχονται από τους φακούς, αυτοί διακρίνονται σε Θετικούς ή συγκλίνοντες φακούς και σε Αρνητικούς ή αποκλίνοντες φακούς.

 α) Θετικοί φακοί ή συγκλίνοντες: είναι οι φακοί που προκαλούν σύγκλιση σε μια παράλληλη εισερχόμενη δέσμη φωτός.
 β) Αρνητικοί φακοί ή αποκλίνοντες: είναι οι φακοί που προκαλούν απόκλιση σε μια παράλληλη εισερχόμενη δέσμη.


                                                                    Αθανασία Γ. Στ τάξη