Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013

ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑΣ

Η Δ΄τάξη με αφορμή το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος, αποφάσισε να κάνει μια μικρή εξόρμηση στην παιδική χαρά του χωριού μας , με σκοπό να μελετήσει το οικοσύστημά της. Τα παιδιά λοιπόν, αφού χωρίστηκαν σε ομάδες,πήγάν σε διαφορετικά σημεία της παιδικήςχαράς για να τα μελετήσουν. Η μία ομάδα έψαχνε για έμβια πράγματα, η άλλη για άβια και η άλλη με ποιο τρόπο άνθρωπος επενέβη στο οικοσύστημα της παιδικής χαράς. Ήταν μια πολύ ευχάριστη εργασία για τα παιδιά, τα οποία γύρισαν χαρούμενα έχοντας συγκεντρώσεις τις πληροφορίες.
Εύη Καραθανάση, Δ ΄ταξη


Δεν υπάρχουν σχόλια: