Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

Χρήση επιθέτων
Δραστηριότητες γραπτού λόγου 1

Χρήση επιθέτων
Ο εκπαιδευτικός ασκεί τους μαθητές στη χρήση επιθέτων δίνοντάς τους ασκήσεις κατά τις οποίες (οι μαθητές) αναζητούν ποια επίθετα μπορούν να χαρακτηρίσουν ένα συγκεκριμένο ουσιαστικό και ποια ουσιαστικά μπορούν να χαρακτηρισθούν από συγκεκριμένο επίθετο.
Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να γίνεται και προφορικά.

Κύρια Πηγή: Ματσαγγούρας Ηλίας Γ.
Κειμενοκεντρική Προσέγγιση του Γραπτού Λόγου
Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη, 2004

Θεοκτίστη Παπαζώη

Δεν υπάρχουν σχόλια: