Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2012

Το λεξικό μας!!!

Συσκευές:Σύνολο επιμέρους οργάνων ή και εξαρτημάτων,που συνδέονται και συνδυάζονται μεταξύ τους,ώστε να επιτελούν συγκεκριμένη μηχανική λειτουργία.
Συσκευαστήριο ,ο τόπος όπου γίνονται οι συσκευές.
Εκφράσεις, Οι περισσότερες συσκευές συνοδεύονται από εγχειρίδιο με οδηγίες χρήσης.
      Αθανασία, Ραφαηλία Τάξη Στ

Δεν υπάρχουν σχόλια: